top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

על חירות ואחריות


אנשים צעירים, אחרי שנת לימודים ומסגרת, בה עשיתם כמיטב יכולתכם, הגיע היום לו ציפיתם ארוכות והנה אתם יוצאים לחופשה. מאחלת לכם קיץ נעים וחופשה מהנה, מלאים בכל אשר אתם זקוקים לו ומטיב עמכם. אנא זכרו שבת הלוויה

הקבועה של החופש הינה האחריות. מרגע שנגסה חוה בתפוח, נכרכו להן יחדיו חירות ואחריות: החירות לתור את העולם מתוך סקרנות, עניין ותשוקה; האחריות לנהוג בעצמי ובאחר בכבוד ובזהירות; אנא שמרו על עצמכם, על היקרים לכם, על סביבתכם. מוקדש לכלל בני הנוער, לאלו שאני מכירה ופוגשת אישית בפרט, ולזכרה של אחת שאיננה עוד.

15 views0 comments
bottom of page