Search
  • אביטל מרמלשטיין

חסד


גם בעיר סואנת והומה, עמוסת בניינים אפורים, כבישים פקוקים, ושאון החיים, אפשר לפגוש מראות משובבי נפש ומרחיבי לב.

גם בימים עמוסים,

מכאיבים,

מתסכלים,

מאכזבים,

מאתגרים,

אפשר למצוא רגעי חסד ולהניח להם לרווח מבפנים.

#חסד

9 views0 comments

Recent Posts

See All

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין