top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

הזדמנות חדשה


יום חדש הפציע.

אך נולד: תמים, נקי וזך.

טומן בחובו פוטנציאל להתחדשות.

אינסוף רגעי ׳כאן ועכשיו׳ המגלמים בתוכם אינספור הזדמנויות להטיב עם עצמי, עם האחר, עם היקום.

לבחור בחירות שמהותן טיפול, כינון מחדש ושיקום.

לאהוב יותר;

להרגיש ראוי;

לאחות את השברים;

להכיל את הקונפליקט ולאזן בין שני צדדיו;

ליישב את המחלוקות;

לקבל את היד המושטת בברכה, בתקווה ובאמונה;

לחיות שוב.

3 views0 comments
bottom of page