Search
  • אביטל מרמלשטיין

הזדמנות חדשה


יום חדש הפציע.

אך נולד: תמים, נקי וזך.

טומן בחובו פוטנציאל להתחדשות.

אינסוף רגעי ׳כאן ועכשיו׳ המגלמים בתוכם אינספור הזדמנויות להטיב עם עצמי, עם האחר, עם היקום.

לבחור בחירות שמהותן טיפול, כינון מחדש ושיקום.

לאהוב יותר;

להרגיש ראוי;

לאחות את השברים;

להכיל את הקונפליקט ולאזן בין שני צדדיו;

ליישב את המחלוקות;

לקבל את היד המושטת בברכה, בתקווה ובאמונה;

לחיות שוב.

#הזדמנות #טיפולנפשי #שיקום #התחדשות

2 views0 comments

Recent Posts

See All

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין