Search
  • אביטל מרמלשטיין

אחר


דרכו המופלאה של היקום להזכיר את העושר והיופי הצפויים למי שנכון לזנוח דעות קדומות ופחדים קמאים הנוגעים להשלכות הפוטנציאליות הטמונות בצמיחתו של האחר ובהתפתחותו.

#אחר

4 views0 comments

Recent Posts

See All

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין