top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

חופשה


׳לא שאני לא מפרגנת אבל... נוכל לדבר על איך אני מרגישה לגבי זה?׳ ימים ספורים לפני חופשה שמחכה לה זמן רב. זקוקה לה מאוד בתום שנה רבת פעילות ואתגרים. מצפה להתאווררות בתפר שבינה לבין שנת עשייה ויצירה נוספת. עסוקה באומנות התמרון הנדרשת בהחזקה משותפת של חוויית שלמות וביטחון בצורך שלי עם השתתפות כנה בצער ובפחדים של מי שיחוש בחסר.

12 views0 comments
bottom of page