top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

לשים את הלב


אם שמים את הלב ומפנים את הקשב, חזרה מחופשה טומנת בחובה הזדמנות יקרת ערך. לשנות את נקודת המבט ולהתבונן על מנהגים, נורמות ודפוסים שגורים מנקודת מבט חדשה. לבחון מחדש אלו מהרגלי היומיום משרתים אותנו נאמנה, ואלו סתם שם לאחר שהתקבעו להם עם חלוף הימים.

אם שמים את הלב ומפנים את הקשב, התפר המורכב שבמעבר מסיום החופשה לתחילת שנת לימודים חדשה עשוי להפוך לנקודה בזמן בה הכל פתוח והרשות נתונה.

הזמנה לשים את הלב

לאופן בו אנחנו מתחילים דברים;

לכמות הזמן הדרושה לנו בבוקר על מנת להתחיל את היום בנחת;

לאופן בו אנחנו מעירים את יקירינו;

לאופן בו אנחנו מתווכים להם את היום החדש, על שלל הזדמנויותיו;

לאופן בו אנחנו מוסרים אותם בידי המסגרת, על יתרונותיה ופגמיה;

לאופן בו אנחנו אוספים אותם חזרה לחיקנו;

לאופן בו אנחנו מאפשרים גם להם לחרוג מעבר למה שמוכר והיה למרחב שלם של אפשרויות להתהוות ולהיות.

לשים את הלב.

לאופן שבו מתחילים.

את השנה, החודש, השבוע, היום.

לבחור את מה שנעים ומשרת. להיפרד ממה שאינו.

3 views0 comments
bottom of page