top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

לפתוח את השער


לפעמים כל מה שצריך זה לפתוח את השער;

להסיר מחסומים; לפנות את הדרך;

לנהל משא ומתן מחודש עם הגנות;

לתת לטוב להיכנס;

להסכים להתנסות בחוויות אחרות;

לאפשר ליקום להציע לנו נתיבים חלופיים;

לגלות נכונות לשנות את תוכניותנו;

לשחרר;

להרפות;

להאמין;

לפעמים כל מה שצריך זה לפתוח את השער.

לרוב, ואבסורד כשם שזה נשמע, נדרש לכך מסע מקדים.

5 views0 comments
bottom of page