Search
  • אביטל מרמלשטיין

שנה חדשה


שנה טובה וברוכה:

במרחב נפשי להיות ולהתהוות.

ביכולת להשיל את המיותר והלא נחוץ ולהותירו מאחור.

באומץ לחשב מסלול מחדש לכשהנוכחי מתגלה ככזה שאינו מותאם דיו לצרכים.

בנכונות לחשוב אחרת ולצעוד בדרכים חדשות.

בהעזה לחלום. בגדול. בדיוק את מה שרצוי ונחשק.

באפשרות לקבל ולהיות עם מה שיש ומתהווה.

ביצירתיות ובגמישות במחשבה ובעשייה. במפגש אמפתי, חומל וכן עם האחר.

בזיהוי, במציאה וביצירה של סביבה שהשרייה בה מוציאה מהעצמי את המיטב.

#שנהחדשה #צרכים #סביבה #משאלות #ראשהשנה

3 views0 comments

Recent Posts

See All

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין