Search
  • אביטל מרמלשטיין

סליחה


ולעצמך, סלחת?

לא למי שפגע, עם או ללא כוונה;

לא למי שהבין, חזר בו, לקח אחריות והתנצל;

לא למי שביקש את סליחתך מבלי שהבין בכלל מה עשה;

לא למי שסלחת לו עוד בטרם כעסת.

לעצמך.

סלחת?

על מי שהיית;

על מה שעשית;

על מי שהינך;

על מה שאינך;

על תקופות בהן דרגות חופש הבחירה שלך היו מצומצמות להחריד ונאלצת לבחור בין הגרוע לבין הגרוע פחות;

על כך שגם היום, למרות מאמציך הרבים, את עדיין נזרקת לעיתים לדפוסים הישנים.

לעצמך.

כי גם לך מגיעה סליחה.

סליחה וחמלה.

לעצמך.

סליחה.

וחמלה.

לעצמך.

#סליחה #חמלה #יוםכיפור

6 views

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין