Search
  • אביטל מרמלשטיין

ארעיות


ירח.

אין כמו גרם השמים הזה להזכירנו את המתח שבין ארעיות לקביעות;

מלאות וריקות;

שלמות וחסר;

התחלה וסוף;

לידה ומוות;

גאות ושפל;

ירח.

אין כמו גרם השמים הזה להזכירנו שהכל חולף - לרע ולטוב;

והכל ניתן לצפיה ולחזרה בהנתן פרספקטיבה רחבה דיה.

#מחזוריות #נחמה #חסר #ארעיות #זמניות #חלופיות

3 views0 comments

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין