Search
  • אביטל מרמלשטיין

נשימה


שאיפה שמכניסה פנימה את כל החומרים החיוניים להזנת הגופנפש, נשיפה שמאפשרת לפנות מתוכם את כל אשר אינו נחוץ עוד ומיותר, וביניהן הולך ונפרש מרחב החיים כולו.

#נשימה #גופנפש #חיים

0 views0 comments

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין