Search
  • אביטל מרמלשטיין

לשים את הלב


לשים את הלב.

החל מרגע היקיצה בבוקר.

איך היתה הנשימה הראשונה אליה התעוררת: שטוחה או עמוקה? קצרה או ארוכה? מלאה או חסרה? איך נפקחו העיניים: באחת? בהדרגה? בקלות? בקושי? מה היתה התחושה הפיזית הראשונה שמילאה את הגוף? איזה רגש מילא את המיכל? ובאיזו עוצמה?

מהי המחשבה הראשונה שחלפה בראש? מי הראשון שפנה אליך? באיזה טון? איזו חוויה התעוררה בעקבות האינטראקציה? אל מי פנית ביוזמתך? מתוך איזו עמדה? מה עוררה התגובה? איך יצאת מהבית אל העולם? עם אלו תחושות; רגשות; מחשבות; משאלות; תקוות?

מה חיכה לך על שמשת הרכב? באיזה גוון זה צבע את היום? לשים את הלב. להיות נוכח.

לשים את הלב החל מרגע היקיצה בבוקר. בכל בוקר.

לשים את הלב גם לרגעים בהם תשומת הלב אבדה.

#תשומתלב #לשיםאתהלב #נוכחות #חוויה

4 views0 comments

Recent Posts

See All

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין