Search
  • אביטל מרמלשטיין

חיינו


קצת דק, קצת חול, הרבה מים, מעט שבילים מסומנים, הרבה יצירה ובריאה של נתיבים ייחודיים, מתחדשים ומשתנים. קצת מסגרת, קווים מנחים ספורים, הרבה חופש ומרחב עצום,

ובעיקר משחק מגוון, אינסופי ומרתק של יחסי הגומלין בינהם. אלו הם חיינו.

#חיים #משחק #חופש #יצירה #בריאה

2 views0 comments

Recent Posts

See All

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין