top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

ימים נוראים


ורק השמש מוסיפה לזרוח ולשקוע במגוון אינסופי של מופעים מדהימים במן מקצב קבוע, מרגיע ומערסל, להזכירנו שהיתה שם לפני הימים הקשים והנוראים האלה ותהיה שם גם אחריהם.

ולמול הקביעות הזו מהדהדות שאלות על היסוד המשתנה בחיינו: איזה חותם יותירו בנו הימים הנוראים?

מי נהיה אחריהם?

מה יהיה בסופנו?

4 views0 comments
bottom of page