top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

כבר סתיו עכשיו


סתיו. עונת מעבר.

העצים הולכים ומתפשטים משמלותיהם.

נותרים ערומים, כשאך מעט מעליהם מחוברים אליהם עדיין. סתיו.

עונת מעבר. הטמפרטורות הולכות ויורדות. ובהתאמה אליהן - מערכות הגוף מורידות הילוך, משנות את הקצב. סתיו. עונת מעבר. בין ׳אחרי החגים׳ לבין ההכנות לחג הבא. החוץ מאבד בהדרגה מכוח המשיכה שלו, המבט מופנה פנימה. סתיו. עונת מעבר. הסינכרון המופלא הזה בין תהליכים חיצוניים לפנימיים מהווה עיתוי אופטימלי להתבוננות,

לבחינת מגוון היבטי החיים השונים,

לחשיבה על אשר דורש שינוי, התכווננות, חישוב מסלול מחדש.

לשיפור יחסייך עם עצמך ועם העולם. סתיו. עונת מעבר.

אל תישארי עם כל ההתרחשויות המשמעותיות האלה לבד. מצאי לך בת לוויה שתהא מצע, משענת ומגדלור, בהתאם לצרכייך המשתנים בשבילים הנפרשים לרגלייך. סתיו. עונת מעבר.

בואי.

נשהה עם הכל יחד.

6 views0 comments
bottom of page