top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

צמיחה פוסט טראומטית


כמה מרגש הרגע הזה.

הפצעתו של עלה חדש.

בצמח שידע מוות ואובדן.

וכעת, שלוחה חדשה מגיחה אל העולם, מתוך ידיעה פנימית עמוקה שהגיע זמנה, שבשלו התנאים, שהקרקע מוכנה, לאחר תקופה של הזנה נאותה. כמה שברירי הרגע הזה.

הפצעתו של עלה חדש. רך, קטן, עדין, מפלס את דרכו בזהירות ובחששנות, עושה את צעדיו הראשונים בעולם שאחרי הטראומה והאובדן. כמה מבלבל הרגע הזה.

הפצעתו של עלה חדש. תנועה חדשה מתפתחת. כיוונה - החוצה ומעלה. וברקע תהיות - מה מחכה מפגש עם החוץ? אלו הדים יהיו למגע עמו? מה יעלה מתוך שילוב שנראה בלתי אפשרי בין עבר להווה; בין מוות לחיים; בין שבר לאיחוי; בין טראומה וצמיחה.

כמה מפתיע הרגע הזה.

הפצעתו של עלה חדש.

לכאורה חד ולא קשור לדבר. למעשה, תוצאה של תהליכי הזנה, חלחול והפנמה ארוכי טווח. כמה מורכב הרגע הזה.

הפצעתו של עלה חדש.

מעורר תמהיל של התרגשות, חרדה, ציפיה, חשש, תקווה ולחץ. גם בי, כעדה.

28 views0 comments
bottom of page