top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

קרקע


בעודנו עסוקים בלהרחיק ראות ובלהגביה עוף, עד כמה אנו פנויים להקדיש תשומת לב למצע שעליו אנחנו מונחים? התבוננות העל חשובה לאין ערוך: היא מסייעת לנו בהבנה טובה יותר, הן של עצמנו והן של המתרחש סביבנו;

היא מאפשרת לראות מעבר לכאן ולעכשיו, הרחק לתוך העתיד, ובכך - נותנת משמעות לרגעים וצעדים עכשויים לאורן של מטרות ושאיפות ארוכות טווח.

מזכירה לנו מהיכן אנחנו באים ולאן אנחנו הולכים.

אך על מנת שכל אלו לא יוותרו כמגדלים פורחים באוויר המטים ליפול, נדרשת לנו אחיזה יציבה על הקרקע. אחיזה אשר מתחילה תמיד במפגש בלתי אמצעי, רצוי בכפות רגליים יחפות, ובתשומת לב למאפייניו של המצע עליו אנו ניצבים: רך, מקבל ומאפשר לכפות הרגליים להטביע את חותמן בתוכו או קשיח ונותן תגובת נגד למשקל הגוף; חם או קר; מחוספס או חלק; אחיד או משתנה;

קרקע.

החברה הטובה והנאמנה ביותר שלכם.

הקדישו לה זמן ותשומת לב.

טפחו את יחסיכם איתה.

1 view0 comments
bottom of page