top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

משבר


גם בימים קשים נתונה לנו

הבחירה אם ללבות שנאה, ארס, הרס, לוחמנות וזעם רצחני,

או

להפיץ, ואולי אף ביתר שאת, אהבה, שלווה, נדיבות וחמלה.

בחירה שעומדת לפתחנו בכל יום - למעשה בכל רגע, מחדש. כיצד לפגוש ואיך להגיב לאירועי המציאות החיצונית, קשים, מצערים ומתסכלים ככל שיהיו.

11 views0 comments
bottom of page