top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

בראשית


לבן. המקור. ראשית הכל. טוהר. תום לב. אחדות. שלמות. הנטייה הטבעית והספונטנית הטבועה בנו, לפני החינוך לנפרדות, הגמילות הכואבות, החסך, הגירוש מגן עדן...

ובה בעת, גם סגירת המעגל. הלבן מכיל את כל הצבעים והתופעות כולם.

מעורר כמיהה, געגוע ותקווה, ומהווה תזכורת לכך שאפשר, בכל רגע נתון, להשיב אל חיינו את מה שנולדנו אליו.

חג שבועות שמח :)

#בראשית #לבן #טוהר #תום #אחדות

5 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page