Search
  • אביטל מרמלשטיין

תפילה


ים יקר,

בתפר המיוחד והעדין שבין שנה אחת לאחרת,אסוף נא לתוכך ברגעי השפל את כל אשר מיותר ולא נחוץ:

את הכאב והסבל הפרושים ביקום, את העוולות, הדורסנות, המניפולטיביות, השחיתות ושאר התחלואים שהינם תוצר של התנהלות המונעת מאגו שלוקח פיקוד נוכח עצמיים שבורים.

ובאותה תנועה מחזורית של גאות ושפל, השב נא אלינו ברגעי הגאות את כל אשר נחוץ לכינון חברה בריאה ואנושית במובן החיובי של המילה: את התבונה, הרגישות והחמלה, את דרכי הנועם והרוך, את היושרה ואת תום הלב, המונחים כולם על ידי גרעינו הערכי הפנימי של העצמי, יחד איתם השב גם, למי שאיבד אותה, את התקווה...

#שנהחדשה #ראשהשנה #תפילה #עצמי

38 views0 comments

Recent Posts

See All

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין