top of page

"והייתי רוצה לבקשך כמיטב יכולתי, אדון חביב, שתנהג אורך רוח בדברים הלא-פתורים בתוך לבך ותנסה לאהוב את השאלות עצמן, כדרך שאוהבים חדרים נעולים או ספרים הכתובים בשפה זרה מאוד. אל תתור עכשיו אחר התשובות, שאין לתתן בידיך מפני שאין ביכולתך לחיותן. ומה שעומד על הפרק הוא לחיות את הכל. חיה עכשיו את השאלות. אולי אז תגיע בהדרגה, בלי להרגיש בדבר, באיזה יום רחוק, לחיות את התשובה".

מכתבים אל משורר צעיר/ ריינר מריה רילקה

״יש מי ששומע אותה לעיתים קרובות.
יש מי ששומע אותה לעיתים רחוקות.
ויש מי ששומע אותה
רק פעם אחת בחיים.״

        ('ציפור הנפש׳/ מיכל סנונית)

ציפור הנפש

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין
עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית

Home: Testimonial

טיפול הוא

         "מריה אומרת שאני ישנו, והנה ככה גם אני מבחין שאני ישנו. 

אני שואל לבדי: לא יכולתי להבחין שאני ישנו בעצמי?

כנראה לא. כנראה יש צורך באדם אחר שמודיע."

 ('הר אדוני'/ ארי דה לוקה)

 

*****

"זה יפה. זה ממש...לא חשבתי על זה...

אבל אתה המצאת את זה, היא צחקה, מצחיק שאתה מתפעל מזה.

אבל זאת את, חייך אברם, את גילית לי מה המצאתי"

('אישה בורחת מבשורה'/ דויד גרוסמן)

Home: About

נתיבי צמיחה והתפתחות

התפתחות אישית ורוחנית

טיפול במצבי משבר, טראומה מורכבת ודיסוציאציה

הדרכת הורים

הכשרת מטפלים וצוותים טיפוליים

"השאלות הפשוטות ביותר הן גם העמוקות ביותר.

היכן נולדת? היכן ביתך? לאן מועדות פניך? מה מעשיך?"

      ('תעתועים' /ריצ'ארד באך)

 

*****

"אם תשבו על שפת הנהר תראו רק חלק קטן ממשטח פניו. ובכל זאת, המים שמול עיניכן הם הוכחה לקיומם של עומקים בלתי ידועים." 

   ('האוהל האדום'/ אניטה דיאמנט)


"Freedom is what you do with what has been done to you"

(Jean-Paul Sartre)

״כשילדינו מתנהגים בצורה הנוראה ביותר, זו העת בה הם זקוקים לאהבתנו יותר מכל.״

(סאמי וידאל-הול)

*****

 ״ישנן שתי ירושות יציבות  שאנו מעניקים לצאצאנו. האחת היא שורשים; השנייה היא כנפיים.״

 (הודינג קרטר ג'וניור)

                                       עוד

״אל תטעה לחשוב שאיש זה המבקש לנחם אותך חי בלי תלאות בחסותן של מילים פשוטות ושקטות, המיטיבות עמך לפעמים. אין זאת כחייו טעונים יגיעה ועצבות לרוב ונשארים הרחק מאחוריהן. אבל אילו לא כך היה, לעולם לא היה עולה בידו

למצוא את אותן מילים.״

(׳מכתבים אל משורר צעיר׳ / ריינר מריה רילקה)     עוד

Home: Service
Home: Contact
bottom of page