top of page

גופנפש

 

החיבור המרתק בין גוף לנפש הוא מהות הקיום האנושי. והחיבור הזה כה אינהרנטי לקיומנו עד שנדמה שגם את המילים קשה לכתוב שלא במחובר.

ומה שמרתק בקשר הזה, גופנפש, הוא שכל אחת מהישויות בצירוף הזה גם משפיעה על הישות האחרת וגם מושפעת ממנה. כך, אנו מכירים מצבים בהם נפש שכאביה אינם זוכים להכרה ולגיטימציה מבטאת אותם באמצעות סימפטומים גופניים. ומנגד, הרי שגם למצבים גופניים-פיזיים השפעה ניכרת על הנפש.

 

לגבי השאלה באיזה פן של החוויה האנושית עדיף לטפל, אני סבורה שמילת המפתח היא איזונים. כלומר, שההתייחסות והדאגה לגוף והטיפול בו אינם צריכים להיות במקום 'הדיבור את הכאב' ולא על חשבונו. ועם זאת, לצד אותו 'דיבור את הכאב' חשוב וראוי גם להכין לנפש גוף בריא לדור בו. והטיפול הזה בגוף מתחיל, לדעתי, עוד הרבה לפני טיפולים אלטרנטיביים למיניהם כגון שיאצו, דיקור וכדומה, בהקשבה ומתן מענה לצרכיו וזה כולל: תזונה נכונה ומאוזנת, פעילות גופנית המותאמת ליתרונות, למגבלות ולנטיות הלב המסוימים של כל אחד מאיתנו, מעקב רפואי מסודר כללי ומותאם לנקודות החולשה המסוימות של כל אחד מאיתנו. התייחסות זו הנה ברמת התחזוקה השוטפת, כזו הדרושה לכל רכב או מכונה מבלי שהתגלתה בהם בעיה ועל מנת למנוע חלק ניכר מהבעיות שעלולות לצוץ בעתיד.

 

מעבר לכך, יש גם את הטיפולים האלטרנטיביים שההכרה ביתרונותיהם הולכת וגוברת בשנים האחרונות. ולאורך השנים, הרי שנצבר גם ידע לגבי האפקטיביות של כל אחד מהטיפולים בטיפול במצבים מסוימים.

 

ועם זאת, נדרשת כאן מילה של אזהרה: על מנת ששילוב של טיפולים יהיה הרמוני ולא סותר או מנוגד, חשוב שיהיה תאום ביניהם. כלומר, רצוי ביותר שכל אחד מהמטפלים ידע על קיומו של הטיפול הנוסף.

 

ספורט ובריאות גופנפש

 

אין ספק שספורט יפה לבריאות, ומתוך מערכת הגומלין המורכבת בין גוף לנפש, הרי שהשפעתו על הבריאות הנפשית עשויה להיות נרחבת משום שהיא מתבטאת במספר אופנים:

ראשית, לפעילות גופנית מתונה ומותאמת ישנן השפעות על בריאות הגוף, כשזו ידועה כתורמת משמעותית למצב הרוח ולבריאות הנפשית.

שנית, פעילות גופנית משפיעה על הימצאותם של נרו טרנסמיטורים מסוימים במוח, שנוכחותם קשורה למצב הרוח ואשר חריגות ברמתם מהוות חלק מההסבר הביולוגי להפרעות במצב הרוח.

שלישית, נראה שלעצם העשייה בכלל ולעיסוק בספורט בפרט יש השפעות על הדימוי העצמי שמשחק אף הוא תפקיד בויסות מצב הרוח.

כמה טוב לדעת שבידי כל אחד מאיתנו מצויה האפשרות להשפיע באופן ניכר על מצבו הגופני והנפשי גם יחד.

רביעית, למי שגופם מהווה מקור לסבל בשל החוויות והזיכרונות הקשים האגורים בו, פעילות גופנית מהנה עשויה להיות דרך ליצירת חוויות גופניותחיוביות ולחיבור מחודש לגוף, תוך כינון פוטנציאל ההנאה מהאפשרויות הגלומות בו. 

bottom of page