top of page

אודותיי

רקדנית בנשמתי, אוהבת לתעד רגעים מרחיבי לב ומעמיקי נשימה, ובפרט שמים וים על שלל מופעיהם.

סקרנית לגבי נפש האדם, על התמרונים מעוררי הפליאה וההערכה שהיא מייצרת בעתות משבר ודחק, ותלמידה נצחית של האופנים בהם התיצבותו של אדם עבור אחר עשויה לחלץ ולהתמיר עצמי שנלכד בנסיבות חיים מחמירות לעבר נתיבי צמיחה, התפתחות והגשמה.

הכשרתי הפורמלית כוללת את התחנות הבאות:

  • עובדת סוציאלית קלינית (M.A) ופסיכותרפיסטית

  • בוגרת בית הספר לפסיכותרפיה באוניברסיטת חיפה

  • לימודים במסלול פסיכולוגיית העצמי ביחידה ללימודי המשך בפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב

  • בוגרת קורסים לאבחון וטיפול בהפרעות דיסוציאטיביות מורכבות מטעם ה ISSTD (החברה הבינלאומית לחקר הטראומה והדיסוציאציה)

  • ניסיון עשיר ומגוון בבריאות הנפש במבוגרים ומתבגרים (מצבי משבר, טראומה, טראומה מורכבת, הפרעות אכילה)

  • מדריכה ומלמדת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים במגוון מסגרות

  • חברת עבר בועד המנהל ובועדת ביקורת בט.ד.י. (טראומה דיסוציאציה ישראל)

  • חברת האיגוד הבינלאומי לפסיכולוגיית העצמי

  • בעלת מספר ספק של משרד הביטחון

 עוד על השקפותי, האני מאמין שלי ותחומי ענייני ועיסוקיי תוכלו למצוא בעמוד הבית וביתר עמודי האתר.

מדוגמאות להכשרות ולהדרכות לאנשי מקצוע ולצוותים טיפוליים אפשר להתרשם כאן
תמונות המתעדות רגעים מרחיבי לב ומעמיקי נשימה בליווי הרהורים על החיים ככלל ועל טיפול נפשי בפרט ניתן למצוא בבלוג שלי. 

 

bottom of page