top of page
Search
  • אביטל מרמלשטיין

חשופית


יש תקופות שהארץ מלאה בחשופיות.

מתבוננת בהן בשילוב של יראת כבוד ודאגה.

תוהה מנין באו, מה קרה לביתן, איזה סיפור נלווה ליציאתן ממנו.

לאן פניהן, את מי תפגושנה בהמשך דרכן ולאלו התיחסויות תזכנה.

מסתקרנת מנין האומץ והביטחון להתנהל כך בעולם. יש תקופות שהארץ מלאה בחשופיות.

מתבוננת בהן ומייחלת לכולנו לראות ולהוקיר את החשופית השוכנת בכל אחת ואחד מאיתנו, בני האדם.

#חשופית

12 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page