Search
  • אביטל מרמלשטיין

Interbeing


interbeing: הגזע מהווה בסיס יציב ואיתן לעלים ולפרחים והם, כרוכים סביבו לאורכו כמעטפת מיפה ומגנה.

ההתהוות שלנו לעולם שלובה בהתהוותם של הסובבים אותנו: אם מתהווה עם התפתחות ילדיה; מורה מתהווה עם התקדמות תלמידיו; מטפל מתהווה מתוך זיקתו למטופליו.

התהוות היקום והתפתחותו נובעת ומשתמרת מתוך אינספור מערכות של התהוויות משותפות.

מעניין לתהות מדי פעם במי ובמה כרוכה ומשולבת ההתהוות המתמדת המשותפת שלנו, ומהו כיוון הצמיחה שמעודדת כל אחת ממערכות הזיקה ההדדית בה אנו נתונים.

#התהוות #interbeing

6 views0 comments

Recent Posts

See All

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין