Search
  • אביטל מרמלשטיין

התנועה לעבר האחר


נערה (מדהימה) מציבה לעצמה מטרה לשנה הקרובה: ׳להשפיע על חיים של מישהו אחר. כמו שאת השפעת על חיי׳.

הנטייה להיטיב עם האחר והתנועה לעברו טבועה בנו עוד מראשית הווייתנו. נסיבות חיים מחמירות המאלצות מעבר למצב הישרדות עלולות לגרום להכחדתה לכאורה. לכאורה ובאופן זמני.

וזאת, אך ורק על מנת לשוב להתגלות מחדש, לנבוע ולהשתקם באופן ספונטני נוכח כינון סביבה שונה.

#טיפולנפשי #פסיכותרפיה #אחר

6 views0 comments

Recent Posts

See All

אתר הבית של אביטל מרמלשטיין.  עובדת סוציאלית קלינית, פסיכותרפיסטית, קלינאית טראומה ומדריכה


פסיכותרפיה, טיפול נפשי, הדרכת אנשי מקצוע וצוותים טיפוליים 

054-7417174        avital.mer@gmail.com    כפר סבא

© אביטל מרמלשטיין